Highway 75, Fyffe, AL 35971 | MLS 1022394 | Listing Information | Valley MLS
> d >GERALDINE ngde
Room Itemrma!-- er tem fe and Geraldine 2 acre cl- er">
Ext'
>Lot Dassnsionsistlab> >115 x 398 x 202 x 198
ne-ipt "col-rner lot. all level >Topographyistlab> >L
ne-ipt "col-rner lot. all level >s C al Ext'
Hig >County Rn 3, PavtaiRn 3, State Rn 3, LHig Description for drnu-5 direc!-- se-blass : 1/19/2017 7:27 PM
Drnu-5 Direc!-- ser tem fe and Geraldine 2 acre cl-teri<
ne-ipt "col-rner lot. all level perty is indgee Sou-itE < MLS NNEREN, Direc!-- s are ustaito ore the Auc!-- eer Lic nse="tabba ytstiFinancial Consid0Description for financiale-blass : 1/19/2017 7:27 PM
Financial C nsid0
new ui.List History(> 1/19/2017 7teri<
List Pgdet'';storyer tem v> eri<
Destabstr> st -historye>er tem >v> >v> >v> >v> >v> >hway 7v> >v> >v> >v> >er tem v> >v> >v> >v> >v> >teri<>Deslist rner l- s-ne " chooa"/spv> >v> >v> >v> >v> >v> >teri/spv>teriFyffe Real Estatehway 7

v> >Fyffe is taiindAlabama. v> >istiv c>Fyffe, Alabama 35971 toC leaoarfa!-- aofetails1,190ta"pddr. v> >istrtgagehway 7v> >i

v>

hway 7v> >The median htrolhailpincome

>$37,197ta"pddr. v> >istrtgagehway 7v>hway 7v> >The median htrolhailpincome$36,853ta"pddrhway 7v> >comparedss="the na!-- al median ond$53,046ta"pddr. v> >istrtgagehway 7v>The median agemondpeopbor; indFyffe 35971 is hway 7v> >40.1 y s.ta"pddrhway 7

er temer temhway 7v> >iv> >iv> >iv> >i<820">hway 7v> >iv> >iv> >iver temhway 7v> >iv> >iv> >ivteri >v> >v> >v> >v> >v> >tiframe950">hway 7v> >iv> >iv> >iver temhway 7v> >iv> >iv> >ivteri >v> >v> >v> >v> >v> >terihway 7v> >iv> >iv> >iver temhwhway 7v> >iv> >iv> >iveerihway 7v> >iv> >iv> >ivv> > ytstiWFFF Score Sec!-- mSidLo teri<
wFFF-score 1/19/2017 7:2v> > v> >terihway 7hway 7hway 7< tr"> hway 7o-caws_wes"ine'28c0b84aee0114bb96148e77f80ba04cle, descvar ws_oneine'34.40115le, descvar ws_oeat= '-85.96571le, descvar ws_tabthine'583le, descvar ws_ ycladates wFFF-score text iv c sec!-- s v> >try : nv> >v> >jQuery.ajax url: ws_url tr">: 'GETr async, dataTr">: 'jsonr success:anunc!-- (ws).rv> >v> >v> >v> >hway 7v> >v> >v> > ws && ws.wFFFscore em').removeClass('divider-besiv.data("lfunc!-- ().rvhway 7v> >v> >v> >v> >v> >jQuery("#list rner l- s- strip-wFFFscore iv c").html(Lr $photPluginselpngde("WFFF Score", "WFFF Score") + ' (' + ws.wFFFscore + ')n be v> >v> >v> >v> >v> >}, 800);hway 7v> >v> >v> >}hway 7v> >v> >}hway 7v> >displv> >} catch (ss('}hway hway 7func!-- Ln 3WFFFScore(o s).rhway 7v> >var >hway 7v> > o s && o s.contav> r).rhway 7v> >v> >wFFFscoreTiivineo s.contav> r.find('#ws-wFFFscore tiive)[0];hway 7v> >}hwhway 7v> > o s && o s.tabth).rhway 7v> >v> >ws_tabthineo s.tabth;hway 7v> >}hwhway 7v> > o s && o s.er"> && wFFFscoreTiiv).rhway 7v> >v> >wFFFscoreTiiv.innerHTMLine'le, v> >v> >}hwhway 7v> > wFFFscoreTiiv && wFFFscoreTiiv.innerHTML.lotos-i== ').removeClass('di >v> >newSc tinedocument.crid=eElemipt('sc tn be v> >v> >v> >newSc t.tr">ine'text/ le, v> >v> >v> >newSc t.srcine'https://www.wFFFscore.com/tiiv/show-wFFFscore-tiiv.phple, v> >v> >v> > >}hwhway 7v> >// handles cases f" multipbortiivs v> >v> >var $multiWFFFscoreTiivsine$('[>Desws-wFFFscore tiiv"]n be v> >v> > $multiWFFFscoreTiivs.lotos-i> 1).rhway 7v> >v> >// strdgee wFFFscore htmlhway 7v> >v> >var wFFFScoreContentine'le, v> >v> >v> >$multiWFFFscoreTiivs.each(func!-- ().rhway 7v> >v> >v> > wFFFScoreContentin== '' && $(this).html().trim().!== '')hway 7v> >v> >v> >v> >wFFFScoreContentin $(this).html();hway 7v> >v> >displv> >v> >v> >// siv --l wFFFscore tiivs html < nthway 7v> >v> >$multiWFFFscoreTiivs.each(func!-- ().rhway 7v> >v> >v> >$(this).html(wFFFScoreContent);hway 7v> >v> >displv> >v> >}hwv> >dhway 7hway 7// Automa!ic-->yclaunches wFFF score tiivhway 7hway 7hway 7ta"c t>hwer temhw >isv> >v> >v> >v>er temhwv> >v> >v>v> >v> >v>Deslist rner l- s-propertyhistory"/spv> >v> >v> >v> >v> >v> >teri >v> >v> >v> >v> >v> >v> >Desln 3 -nearbyht:tyle="tabth: 1/sp; >v> >v> >v> >v> >v> >v> >v> >Ln 3 nearby sales and history ... v> >isv> >v> >v> >v> >v> >v>er temhwv> >v> >v>v> >v> >v>v> >er temhwv> >v> >v>v> >v> >v>er temhw v> >v> >v> >v> >v> > >v> >v> >v> >v> >Deslist rner l- s-custom1"/spv> >v> >v> >v> >v> >v> ><00% e ts=900" data-url="" data-poarp=""
custom"liss"/hway 7v> >iv> >iv> >iver temhway 7v> >iv> >iv> >ivteri >v> >v> >v> >v> >v> ><00% e ts=900" data-url="" data-poarp=""
custom"liss"/hway 7v> >iv> >iv> >iver temhway 7v> >iv> >iv> >ivteri >v> >v> >v> >v> >v> ><00% e ts=900" data-url="" data-poarp=""
custom"liss"/hway 7v> >iv> >iv> >iver temhway 7v> >iv> >iv> >ivteri >v> >v> >v> >v> >v> ><00% e ts=900" data-url="" data-poarp=""
custom"liss"/hway 7v> >iv> >iv> >iver temhway 7v> >iv> >iv> >ivteri >v> >v> >v> >v> >v> ><00% e ts=900" data-url="" data-poarp=""
custom"liss"/hway 7v> >iv> >iv> >iver temhway 7v> >iv> >iv> >ivteri >v> >v> >v> >v> >v> ><00% e ts=900" data-url="" data-poarp=""
custom"liss"/hway 7v> >iv> >iv> >iver temhway 7v> >iv> >iv> >ivteri >v> >v> >v> >v> >v> ><00% e ts=900" data-url="" data-poarp=""
custom"liss"/hway 7v> >iv> >iv> >iver temhway 7v> >iv> >iv> >iv v> >v> >v> >v> >v> > >v> >v> >v> er temhw v> >v> >v> >er temhwv> >v> >v> > v> >v> >v> >Deslist rner l- sc sc sc >v> >v> >v> >v v> >v> >v> >v> > list 1/urtesy-of_contkener idx 1/urtesy-577"/sp v> >v> >DesM DesM Courtesy: Wng>eatRealty ta"pddrDesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM DesM yrtgagehw v> >er temhwv> >v> >v> >v> > ingde idx dis >v> >v> >v> >v> >DesM 1/mpliance-footere> v> >v> >v> >v> > >v> >v> >v> >Itemrma!-- ais deemed reoiroll but is not guaranteed.er temhwv> >v> >v> >v> >ce-c v> >v> >v> >v> > v> >v> > v> >v> >v> >er temhwv> >v> >v> > v> >v> >er temhwv> >v> > v> >v> >eeri >v> >v> > hw$(document)selady(func!-- ().rhw v> >v> >v> >v> >$('.drop-share-list li a').click(func!-- (){ tr">of(_LT) != 'undefined' && _LT != null ) _LT._trackEvent(_eventTr">.share, "1022394", "35971","2782");v> displv> >v> >v> v> v>$('.list derong_-->_photos').click(func!-- (){ tr">of(_LT) != 'undefined' && _LT != null ) _LT._trackEvent(_eventTr">.g-->ery, "1022394", "35971","2782");v> displv> >v> >v> v> v>$('.ld-ctae-save-property a').click(func!-- (){ tr">of(_LT) != 'undefined' && _LT != null ) _LT._trackEvent(_eventTr">.favorite, "1022394", "35971","2782");v> displv> >v> >v> v> v>$('#desc ion-menu-virtualtour-item a').click(func!-- (){ tr">of(_LT) != 'undefined' && _LT != null ) _LT._trackEvent(_eventTr">.vtour, "1022394", "35971","2782");v> div> v> v> >$('#rif-button').click(func!-- (){ tr">of(_LT) != 'undefined' && _LT != null ) _LT._trackEvent(_eventTr">.lead, "1022394", "35971","2782");v> di;hwa$('.share-icon.facebook').click(func!-- (){ tr">of(_LT) != 'undefined' && _LT != null ) _LT._trackEvent(_eventTr">.share, "1022394", "35971","2782");v> displ displta"cript/sp < src="http://code.listtrac.com/morouor.ashx?acct=red_1/s236" tr"> ta"cript/sp< tr"> v> > tr">of(_LT) != 'undefined' && _LT != null ) { v> >v> v_LT.irouListTrac('red_1/s236n b // where 'red_1/s236n is the ListTrac account number assignedss="your organiza!-- v> >v> v_LT._trackEvent(_eventTr">.view, > >}hwta"cript/spv> vv> vv> v v> >v> vv> vDeslist rner l-contac!-teme-blass ld-sec!-eathide-for-mozaic hide-for-mozaic-admin"/spv> >v> >v> >v> >
Ask leQues!-- ?
hw v> >v> vv> vv> v v> >v> vv> vv> vv> v v> >v> v v> >v> v pre-mry-list -agent" itemscope http://schema.org/RealEstateAgent"/sp v> >v> vv> v vv> vv> v v> >v> vv> v vv> v v> >v> vv> vhw v> >v> vv> vv> v v> >v> vv> vv> v
  http://schema.org/Person"/spv> >v> >v> >v> > v> >v> vv> vv> vv> v
 • vv> vv> vv> vv> vv> v vv> vv> vv> vv> vv> vv> vta"pddr v> >v> vv> vv> vv> vv> v vv> vv> vv> vv> vv> vDx 1/urtesy-577>hwv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vRandy Wng>eata"pddrhwv> vv> vv> vv> vv> vv> ver temhwv> >v> >v> vv> vv> vv> vDx 1/urtesy-577>hwv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> veatRealtyhwv> vv> vv> vv> vv> vv> ver temhwv> >v> >v> vv> vv> v
 • hwv> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> vv> vv> vv> v
 • eymls.com/Content/Forms/Contac!Me.aspx?list agent>De14096160&agentemailaddress=randy@wng>earealty1.com&subjec!=Inquiry:%20List %20No.%201022394&FormID=2&AgentFlg=1&BRList Flg=0&List SourceID=577&List ID=151678276&WebsiteID=799505&IsWebsite=1&IsPre-mry=1n be-blass listedby_email"/spv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vrandy@ce-c wng>earealty1.com v> >v> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vhwv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v
 • hwv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v
 • vv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v256-997-6972ta"pddr v> >v> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v
 • hwv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> vv> vv> v
 • vv> vv> vv> vv> vv> vv> veatRealtyhwv> vv> vv> vv> vv> vv> verli>hwv> vv> vv> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> v
hwv> vv> vv> vv> v v> >v> v v> >v> vv> ver temhwv> >v> > v> >v> ver temhw v> > v> vv> vv> vv> vv> v v> vv> vv> vv> vv> v v> vv> v v> >v> v sell -agent" itemscope itemtr"> http://schema.org/RealEstateAgent"/sp v> >v> vv> v vv> vv> v v> >v> vv> v vv> v v> >v> vv> vhw v> >v> vv> vv> v v> >v> vv> vv> v
  http://schema.org/Person"/spv> >v> >v> >v> > v> >v> vv> vv> vv> v
 • vv> vv> vv> vv> vv> v vv> vv> vv> vv> vv> vv> vta"pddr v> >v> vv> vv> vv> vv> vhwv> vv> vv> vv> vv> vv> veymls.com/AgentSearch/AgentItem.aspx?PersonID=14096160">Randy Wng>eata"pddrhwv> vv> vv> vv> vv> vv> ver temhwv> >v> >v> vv> vv> vv> veymls.com/Office/OfficeItem.aspx?OfficeID=0">Wng>ea Realtyhwv> vv> vv> vv> vv> vv> ver temhwv> vv> vv> vv> vv> v
 • hwv> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> vv> vv> vv> v
 • eymls.com/Content/Forms/Contac!Me.aspx?list agent>D=14096160&agentemailaddress=randy@wng>earealty1.com&subjec!=Inquiry:%20List %20No.%201022394&FormID=2&AgentFlg=1&BRList Flg=0&List SourceID=577&List ID=151678276&WebsiteID=799505&IsWebsite=1&IsPre-mry=0n be-blass listedby_email"/spv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vrandy@ce-c wng>earealty1.com v> >v> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vhwv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v
 • hwv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v
 • v> >v> vv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v256-997-6972ta"pddr v> >v> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v
 • hwv> vv> vv> vv> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> vv> vv> v
 • vv> vv> vv> vvv> vv> vv> eatRealtyhwv> vv> vv> vv> vv> vv> verli>hwv> vv> vv> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> v
hwv> vv> vv> vv> v v> >v> v v> >v> vv> ver temhwv> >v> > v> >v> ver temhw v> > vv> vv> vv> v> ver temhwv> vv> vv> vv> v v> >v> vv> vv> v 138: List Derong Request Item Form < tybortr"> css">#rif-noiv m { padd -top: 3 }ta"tybo>hw< tr"> var rif_list id = 151678276;ta"cript/sp< tr"> // v$(func!-- ().rhw v> >v> vv$.fn.pVal = func!-- (){ v> >var $this = $(this) val = $this.eq(0).val();hway 7if(val == $this.attr('pngceholder'))hway 7v> >return 'le, v> >velse >return 'le, v> >else v> >v> vreturn val; v> >}hw v> >v> v// Adddgee pngceholder text v> >v> v$(".title-label input").pngceholder();hway 7v> v$("#rif-button").on("click", func!-- ().rhw //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ // start //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ var badEmkelsine[];hwbadEmkels.push('kpecoxx@gmkel.comn b badEmkels.push('marealtorxx@gmkel.comn b badEmkels.push('coldwellbankerrealtorxx@adppaysheet.netn b badEmkels.push('kellerwill amsrealty@adppaysheet.netn b badEmkels.push('jane.gamel@homesscvv.comn b if($.inArray($("#rif-emkeladdress").val(), badEmkels) !== -1).rhwv> v $("#rif-button-contkiner").html("
Thank You!ce-/>Your request has been submitted.ce-/>You will be < ac!ed soon.
"); v> >vreturn false; }hwvar iv mDomken = '@adppaysheet.netn; if ($("#rif-emkeladdress").val().contav>s(iv mDomken)).rhwv> v$("#rif-button-contkiner").html("
Thank You!ce-/>Your request has been submitted.ce-/>You will be < ac!ed soon.
"); v> >return false; }hw//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ // end //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ v> v v> v v>var formData = { v> >vv> v v>v> vList Id: rif_list id v> vv> vFirstName: $("#rif-firstname").pVal(), v> >vv> v v>v> vL >vv> v v>v> vEmkelAddress: $("#rif-emkeladdress").pVal(), DaytimePhone: $("#rif-phone").pVal(), v> vv> vv> vv> vMessage: $("#rif-message").pVal(), v> vv> vv> vv> vScenario: 'List Derongr v> vIsScheduleView : $("#rif-schedulevisit").is(":checked") v> vv> vHoneypotField1: $("#hp-fld1").val(), v> >vv> v v>v> vHoneypotField2: $("#hp-fld2").val(), v> >vv> v v>v> vHoneypotField3: $("#hp-fld3").is(":checked") ? $("#hp-fld3").val() : "" v> >vv> v v>}; v> >vv> v v>$("#rif-button").hide();hway 7v> vv> v$("#rif-ln 3 -message").show();hway 7v> vv> vContkctMe.submitRequestItemForm( v> >vv> v v>v> vformData v> vv> vfunc!-- ().r // OnSuccess v> >vv> v v>v> vv> v$("#rif-button-contkiner").html("
Thank You!ce-/>Your request has been submitted.ce-/>A local agent will respond soon.
"); v> >vv> vv> vv> } v> vv> vfunc!-- (messages).r // OnError v> >vv> v v>v> vv> vvar html = "
  "; v> >vv> v v>v> vv> messages && messages.lotos-).r v> >vv> v v>v> vv> vv> vfor (var i=0; i >vv> v v>v> vv> vv> vv> vhtml += "
 • " + messages[i] + "
 • "; v> >vv> v v>v> vv> v> v}hwv> vv> vv> vv> vv> v}hwv> vv> vv> vv> vv> vif (html === "
   ").r v> >vv> v v>v> vv> vv> vhtml += "
  • An error has been encountered submitt request. Please" v> >vv> v v>v> vv> v}hwv> vv> vv> vv> vv> vhtml += "
  "; v> >vv> v v>v> vv> $("#rif-error-message").html(html).show();hway 7v> vv> vv> vv> v$("#rif-ln 3 -message").hide();hway 7v> vv> vv> vv> v$("#rif-button").show();hway 7v> vv> vv> v}hwv> vv> vv> v);hway 7v> v});hway 7displ//]]>ta"cript/sp v >v> >De"rif-firstname" tr"> " title="My first name" pngceholder="My first name" value=""
input-block-levele-/>hwv> ver temhwv> vDe"rif-l " title="My l input-block-levele-/>hwv> ver temhwer temhw vDe"rif-emkeladdress" tr"> " title="Emkel" value="" pngceholder="Emkel" hwv> ver temhwer temhw vDe"rif-phone" tr"> " title="Phone (op!-- al)" pngceholder="Phone (op!-- al)" hwv> ver temhwer temhw vDe"rif-message" rows="3" I am interested in Highway 75, Fyffe, AL 35971.hwv> vv> v v> >er temhwhw$(func!-- ().r var show text="I would likess="schedule levisitss="view Highway 75, Fyffe, AL 35971. My preferred date is: "; var show textalt = $('#rif-message').val(); // $('#rif-schedulevisit').click(func!-- (){ if ($('#rif-schedulevisit').is(':checked'))hw{ $('#scheduleshow ').show();hw$('#rif-message').val(show text);hw}hwelse { $('#scheduleshow ').hide();hw$('#rif-message').val(show textalt);hw}hwdispl$('#calendaricon').click(func!-- (){$("#show date").datepicker( "show" );displ$('#show date').datepicker() v> >v> vv> v.on('changeDate', func!-- (ev).r $('#rif-message').val(show text + $('#show date').val() + ", " + $('#show time').val());$(this).datepicker('hiden bdispl$('#show time').change(func!-- (){ $('#rif-message').val(show text + $('#show date').val() + ", " + $('#show time').val());displv> vdista"cript/spv> vv> vv> vv v> >er temhwhwDe"scheduleshow " stybo="dispngy:none"/sp>Preferred Date and Time:ta"m-->> yreri>hw text" >De"show date" name="show date" De"calendaricon">ta"pddr yreri>hwDe"show time" name="show time" Anytime yop!-- >8 am - Noon yop!-- >Noon - 4 pm yop!-- >4 pm - 8 pm yop!-- >8 am yop!-- >9 am yop!-- >10 am yop!-- >11 am yop!-- >Noon yop!-- >1 pm yop!-- >2 pm yop!-- >3 pm yop!-- >4 pm yop!-- >5 pm yop!-- >6 pm yop!-- >7 pm yop!-- >8 pm y/selec!>hwhwhwDe"rif-button-contkiner" De"rif-error-message" hw De"rif-ln 3 -message" Send ...er temhw De"rif-buttone-blass btn btn-large btn-pre-mry input-block-levele> Send Nowhwv> ver temhwer temhweeri De"rif-noiv me-blass iv n12 pagina!-- -centered">>Start a no iv m emkel < versa!-- ta"m-->> v> >er temhwhw v> > v> > v> > text" >De"hp-fld1" name="hp-fld1" size="30" maxlength="30" />hwv> velabel for="hp-fld2"/Hint v> > text" >De"hp-fld2" name="hp-fld2" size="30" maxlength="30" />hwv> velabel for="hp-fld3">Pleasehw checkbox" >De"hp-fld3" name="hp-fld3" size="30" value="Truee-/>hwer temhw er temhw v> > v> > De"list derong-callstoac!-- e-blass ld-sec!-eatld-sec!-ea-link"/sp hw v> > ytroll border="0" cellpadd ="0" celliv c ="0">hw
> hwhw .REALMMortgage { cursor: pointer;}ta"tybo>hw
De"frmC-->sToAc!-- Box" ac!-- ='/List /ProcessSearch.aspx?SearchNearby=1n method="post"/sp hidden" name="Criteria/RadiusSearch/FullAddress" value="Highway 75" /> hidden" name="Criteria/RadiusSearch/City" value="Fyffe" /> hidden" name="Criteria/RadiusSearch/State" value="AL" /> hidden" name="Criteria/RadiusSearch/PostalCode" value="35971" /> hidden" name="Criteria/RadiusSearch/SearchPage" value="list derongs" />hw hidden" name="Criteria/RadiusSearch/La!-tude" value="34.40115" /> hidden" name="Criteria/RadiusSearch/Longitude" value="-85.96571" /> hidden" name="Criteria/RadiusSearch/GeoCodeQuality" value="1.1" /> hidden" name="Criteria/RadiusSearch/RadiusDistance" value="2" />hw hidden" name="Criteria/SearchTr">" value="radius" /> hidden" name="Criteria/FormName" value="List Derongs" />hw hidden" name="Criteria/List Tr">ID" value="3" /> hidden" name="Criteria/Status" value="1" /> hw hw hw
hwhwhw hw De"ld-right-ad" stybo="width: 100%; max-width: 300 ; margin: -18px auto 20 ;">hw text/ ">hwREALM_width=300; REALM_height=250; REALM_sec!ion='homesforsale'; REALM_page='derongs'; REALM_posi!-- ='btf3'; ta"cript>hw
De"ld-bottom-ad" stybo="margin:0 auto; width: 728px; ">hw "text/ ">hwREALM_width=728; REALM_height=90; REALM_sec!ion='homesforsale'; REALM_page='derongs'; REALM_posi!-- ='btf'; ta"cript>
hw
hw
De"navBar_view_previous_list " name="navBar_view_previous_list " href="JavaScript:;" cl Previous |ta"pddr De"navBar_view_next_list " name="navBar_view_next_list " href="JavaScript:;" cl Next
De"footer-wrapper">
De"ad-section" stybo="margin: 20px 0; width: 100%; background-color: #fff; max-width: none;">hw
De"footer-content" stybo="clear: both">
De"footer-top">hw

Quick Links

hw

Residential Real Estate

Cherokee Countyta"trong>: Cedar Bluff | Centre | Collinsville | Gaybosville | Leesburg | Piedmont | Sand Rock

hw

Dekalb Countyta"trong>: Collinsville | Crossville | Fort Payne | Fyffetaa> | Geraldine | Henagar | Ider | Mentone | Rkensville | Sylvania | Valley Head

hw

Etowah Countyta"trong>: Altoona | Anderson | Attalla | Gadsden | Gallant | Glencoe | Hokes Bluff | Rkenbow City | Reece City | Ridgeville | hw Southside | Walnut Grove

hw

Jackson Countyta"trong>: Bridgeport | Dutton | Hollywood | Hytop | Langston | Pkent Rock | Pisgah | hw Scottsboro | Section | Skyline | Stevenson | Woodville

hw

Lawrence Countyta"trong>: Courtland | Hillsboro | Moulton | North Courtland | Town Creek

hw

Limestone Countyta"trong>: Ardmore | Athens | Elkmont | Lester | Mooresville | Tanner

hw

Madison Countyta"trong>: Brownsboro | Gurley | Harvest | Hazel Green | Huntsville | Madison | Meridianville | Monrovia | New Hope | New Market | Owens Cross Roads / Hampton Cove | Toney

Marshall Countyta"trong>: Albertville | Arab | Boaz | Dougl < | Grant | Guntersville | Union Grove

Morgan Countyta"trong>: Decatur | Danville | Eva | Falkville | Hartselle | Priceville | Somerville | Trini!y

hw

Contact Information

hw

For technical issues with the web si!e, please Call usta"pddr(256) 536-3334 #28

open our facebook pageopen our Twitter page

De"footer-bottom">

© 2016 ValleyMLS.com | The Lead Multiple List Service provider of North Alabama

Highway 75,  Fyffe AL, 35971

(Closed)
Sold Price:
$20,000
Date:01/21/2016
|
|
MLS# 1022394
Skip Slideshow
Last Updated: 1/19/2017 7:27 PM
Description for Highway 75 Fyffe, AL 35971
Highway 75 at Hammonds Crossroads, between Fyffe and Geraldine 2 acre corner lot. all level, good visibility and roads on 3 sides and only $30,000
pddrass=" summa pgdetlab> Sailpan>01/2rtgagece-chav> > n> summa pgdetva ce-chav> > n> summa pgdetlab> SailpDne tainer" class="price-changiv clv> rtgagev> ne-ipt "col-rner lot. all level >Suberiisionistlab> > Metes A0,0B d eri/span>eri rner lots le> ne-ipt "col-rner lot. all level >C tyistlab> > v> Dekalb C tyv>
ne-ipt "col-rner lot. all level >#istlab> > 1022394er tem
ne-ipt "col-rner lot. all level >Statusistlab> > Clostaier tem er tem yffe,D Description for nd('
Description for list itemrma!-- e-bigger-map" style=" backgrou0 0 #teri<
List Itemrma!-- er tem fe and Geraldine 2 acre cl-ttsti
> v> bor
perty Tr">: ar d ngde tail-ttr/
Hig Aiv>s tai n n
ne-ipt "col-rner lot. all level >Suberiisionistlab> >Metes A0,0B d
ne-ipt "col-rner lot. all level >Wne ristlab> >Pub Wne r Servic v> neri/spanteri<
ne-ipt "col-rner lot. all level >Seweristlab> >No Sewer nd('
0 e ts="clisiframe/spaer tem> er tem yffe,School Itemrma!-- dLoail-exteri<>Description for schooliteme-blass : 1/19/2017 7:27 PM
School Itemrma!-- er tem fe and Geraldine 2 acre cl-t bor
<
tai tair/span